PDA

View Full Version : Hội thi Giao thông thông minh trên Internet Quý 2ngthaison
15-03-2013, 01:58 PM
Trong 2 ngày 13/3/2013 và ngày 15/3/2013, trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã tổ chức Hội thi Giao thông thông minh trên Internet Quý 2 năm học 2012 - 2013 cho các em học sinh đã vượt qua vòng thi 12 (theo yêu cầu của BTC). Có 72 em đủ điều kiện tham gia thi Quý 2 lần này (so với Quý 1 là 74 em). Cuộc thi đã diễn ra rất nghiêm túc và đạt kết quả rất tốt, các em tham gia dự thi đã thu hoạch được rất nhiều kiến thức thiết thực, bổ ích về An toàn giao thông. Dưới đây là 1 vài hình ảnh của Hội thi.


http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1011_zps2cea38d8.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1011_zps2cea38d8.jpg)

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1012_zpsfc289cda.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1012_zpsfc289cda.jpg)

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1009_zpsd90368e1.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1009_zpsd90368e1.jpg)

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1006_zps293bc945.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1006_zps293bc945.jpg)

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0967_zpsa465d817.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0967_zpsa465d817.jpg)

Kết quả của Hội thi Quý 2:

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/gttm_lop123_zps7ee02502.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/gttm_lop123_zps7ee02502.jpg)


http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/gttm_lop4_zps5cfa354f.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/gttm_lop4_zps5cfa354f.jpg)

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/gttm_lop5_1_zpsd5abde33.jpg
http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/gttm_lop5_2_zps849fd02c.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/gttm_lop5_1_zpsd5abde33.jpg)
http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/gttm_lop5_3_zpsd4289d3f.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/gttm_lop5_3_zpsd4289d3f.jpg)Xin chúc mừng tất cả các em. Các em sẽ tiếp tục thực hiện các vòng thi tự luyện để sau khi vượt qua vòng 18 sẽ tham gia dự thi Quý 3