PDA

View Full Version : Bài hát thiếu nhi - Đếm saominhlebk
16-04-2012, 05:07 AM
Đếm sao (http://meyeucon.org/19937/dem-sao-mot-ong-sao-sang-hai-ong-sang-sao/) - Nhạc thiếu nhi (http://meyeucon.org/tag/nhac-thieu-nhi-viet-nam/)

http://www.youtube.com/watch?v=KmFNSODmdRY

Một ông sao sáng hai ông sáng sao
Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng
Bốn ông sao sáng
Kìa năm ông sao sáng
Lìa sáu ông sáng sao trên trời cao
Bảy ông sao sáng, tám ông sáng sao, chín ông sao sáng
Sáng chiếu muôn ánh vàng
Mười ông sáng sao
Kìa sông Ngân trong sáng
Mờ chiếu ánh muôn sao trên trời cao
Đêm thì khắp bốn phương trời toàn sao lóng lánh sáng người chiếu xa
Ngày thì sao sáng giữa cờ __ vàng __ đỏ em đếm
kìa một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười
trăm nghìn vạn triệu vô số hằng hà trên nước Việt Nam

Sáng tác: Văn Chung

Một bài hát thiếu nhi (http://meyeucon.org/19915/nhung-bai-hat-thieu-nhi-hay-nhat/) rất rất quen thuộc với mọi lứa tuổi...