PDA

View Full Version : Hỏi về thông tin TH CambrigdeKhách viếng thăm
19-03-2013, 03:11 PM
Hồi đầu năm tập đoàn EMG có buổi hội thảo về chương trình tiểu học tại trường TH Nguyễn Thái Sơn. Có giới thiệu nào là có số báo danh (ID) có thể lên trang web của CIE - http://www.cie.org.uk để xem điểm, thời khóa biểu, theo dõi thông tin bài học về CamBrigde Primary của con em mình. Nhưng đến nay đã hết năm rồi mà cháu chẳng có thấy gì giữa sự liên thông của học sinh học TH Cambrigde tại Nguyễn Thái Sơn và CIE hết ? Chẳng thấy hướng dẫn việc lấy tài liệu, xem thông tin khi truy cập website http://www.cie.org.uk
Nhờ nhà trường gửi thắc mắc đến EMG.
Cảm ơn

Phu Huynh

hieutruong
20-03-2013, 01:41 PM
Nhà trường đã trao đổi với cô Nguyễn Thu Hiền - Trưởng nhóm Điều phối học vụ của EMG-NTS. Sau khi có câu trả lời từ bộ phận IT của EMG, chúng tôi sẽ thông tin ngay đến cha mẹ học sinh.
Quý cha mẹ học sinh cũng có thể trao đổi trực tiếp với EMG qua số điện thoại : 0838258612 - 0838246093 - Gặp bộ phận IT để tìm hiểu thêm.
Trân trọng !