PDA

View Full Version : con vịt ngoan cốKhách viếng thăm
20-04-2012, 09:58 AM
Có mot con vịt nó đến quán bar , nó hỏi:
-Có nho ko?
Người quản lí trả lời:
-Ko
Nó bỏ về.Ngày mai, nó lại đến hỏi:
-Có nho ko?
Người quản lí trả lời:
- ko
Nó bỏ về.Ngày thứ ba, nó hỏi:
_Có nho ko?
Nguoi quản lí bèn nói:
QUán bar của tao ngày này và ngày kia đều ko có nho. Nếu mày còn hỏi nữa thì tao sẽ lấy cái búa đập dẹp lép chân mày!
Nó bỏ về. Ngày mai, nó hỏi:
_Có đinh ko?
_ko!
_Tốt! Vậy có nho ko?