PDA

View Full Version : truyện cườiKhách viếng thăm
13-03-2012, 09:46 AM
Bắc thang lên hỏi ông trời.
Gái Nhật, gái Mĩ, gái nào đẹp hơn.
Ông trời miệng thét oang oang.
.
.
...
Xem thêm.
.
.
Việt Nam đẹp nhất mày ngu wá trời!"