PDA

View Full Version : Video dạy cách đánh trống đội, kèn đội hay nhấthoangiadrum
14-09-2012, 07:49 PM
http://www.youtube.com/watch?v=t8QYml8Rl94&feature=youtu.be