PDA

View Full Version : Kết quả hội thi giải toán qua internet cấp quận (violympic) năm học 2012 - 2013ngthaison
10-04-2013, 03:02 PM
Kết quả của kỳ thi cấp Quận do Phòng Giáo Dục quận 3 cung cấp

1/ Khối lớp 1:
[/URL]http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/ketqua_violympic_lop_1_quan_zpsdc161195.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/ketqua_violympic_lop_1_quan_zpsdc161195.png)


2/ Khối lớp 2:

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/ketqua_violympic_lop_2_quan_zps2e0b9046.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/ketqua_violympic_lop_2_quan_zps2e0b9046.png)

3/ Khối lớp 3:

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/ketqua_violympic_lop_3_quan_zpsa9928a8c.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/ketqua_violympic_lop_3_quan_zpsa9928a8c.png)

4/ Khối lớp 4:

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/ketqua_violympic_lop_4_quan_zps156cb405.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/ketqua_violympic_lop_4_quan_zps156cb405.png)


5/ Khối lớp 5:
[URL="http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/ketqua_violympic_lop_5_quan_zpsefc0b110.png"]http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/ketqua_violympic_lop_5_quan_zpsefc0b110.png (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/ketqua_violympic_lop_5_quan_zpsefc0b110.png)