PDA

View Full Version : Kết quả Hội thi Tin học không chuyên cấp Quận lần 4ngthaison
22-04-2013, 04:10 PM
Thực hiện Công văn số 600/GDĐT-TH ngày 04/3/2013 Về Tổ chức Hội thi Tài năng Tin học cho học sinh Tiểu học - lần 4 Năm học 2012 - 2013 của Sở Giáo Dục - Đào Tạo Tp Hồ Chí Minh. Phòng Giáo Dục Đào tạo quận 3 đã tổ chức Hội thi Tài năng Tin học cấp Quận lần 4 năm học 2012 - 2013 vào ngày 22/3/2013 tại trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn. Kết quả cuộc thi như sau:

Kết quả do BTC Hội thi cấp Quận cung cấp

[/URL]http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/Tinhoctainang_zpsc2b67a36.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/Tinhoctainang_zpsc2b67a36.jpg)


http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/Tinhoctainang2_zpsb9a4c108.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/Tinhoctainang2_zpsb9a4c108.jpg)
Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn có 9 em tham gia Hội thi kết quả đạt được như sau:

Lương Thị Quỳnh Mai - Lớp 5I - Giải Nhất
Đặng Nguyễn Như Tuyền - Lớp 5A - Giải Nhất
Lê Đông Thức - Lớp 5E - Giải Nhất
Hà Cửu Long Hồ - Lớp 5L - Giải Nhất

Lại Minh Nhật Ánh - Lớp 4N - Giải Nhì
Đoàn Quang Huy - Lớp 4H - Giải Ba
Tống Hoàn Minh Khoa - Lớp 5C - Giải Khuyến Khích
Nguyễn Nguyên Vũ - Lớp 4A - Giải Khuyến Khích

Thành phần học sinh quận 3 tham dự Hội thi cấp thành phố gồm 4 học sinh của trường Nguyễn Thái Sơn và 1 học sinh trường Nguyễn Thanh Tuyền

[URL="http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1051_zps4175ed0e.jpg"]http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1051_zps4175ed0e.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_1051_zps4175ed0e.jpg)

Từ trái sang:
1/ Em Lương Thị Quỳnh Mai
2/ Em Lê Đông Thức
3/ Em Đặng Nguyễn Như Tuyền
4/ Em Hà Cửu Long Hồ

Xin chúc mừng tất cả các em và chúc các em đạt thành tích cao trong Hội thi cấp Thành phố sắp tới