PDA

View Full Version : Giải Vô Địch Học sinh cấp trường năm học 2012 - 2013ngthaison
27-09-2012, 03:12 PM
Kể từ ngày thứ hai, 17/9/2012 trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã tổ chức Giải Vô Địch học sinh cấp trường năm học 2012 - 2013, mở đầu là môn thi Cờ tướng và cờ Vua.

1/ Môn Cờ tướng:
Tham dự có 98 em trong đó có 22 nữ
- Nhóm lớp 1, 2, 3 : 54 học sinh, 18 nữ
- Nhóm lớp 4, 5 : 44 học sinh, 4 nữ


http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0663.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0663.jpg)


http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0661.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0661.jpg)http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0651.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0651.jpg)

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0650.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0650.jpg)


http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0660.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0660.jpg)


http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0658.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0658.jpg)

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0659.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0659.jpg)http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0665.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0665.jpg)

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0662.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0662.jpg)

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0656.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0656.jpg)


2/ Môn Cờ Vua:

Tham dự có 83 em trong đó có 22 nữ
- Nhóm lớp 1, 2, 3 : 55 học sinh, 14 nữ
- Nhóm lớp 4, 5 : 28 học sinh, 8 nữ

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0672.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0672.jpg)


http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0667.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0667.jpg)

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0666.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0666.jpg)

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0671.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0671.jpg)

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0670.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0670.jpg)

http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0669.jpg (http://i995.photobucket.com/albums/af73/tinh_ntson/IMG_0669.jpg)


Hiện nay đang thi đấu môn Bóng bàn và Cầu lông, hình ảnh chi tiết sẽ được tiếp tục cập nhật mời các bạn đón xem