PDA

View Full Version : Tổ chức học Tiếng Anh tăng cường đối với học sinh lớp 3ngthaison
12-07-2013, 02:20 PM
THÔNG BÁO

V/v tổ chức học Tiếng Anh tăng cường đối với học sinh lớp 3 năm học 2013 - 2014Căn cứ công văn số 524/GDĐT-TiH ngày 25 tháng 7 năm 2012 của Phòng Giáo dục – Đào tạo Quận 3 về tổ chức học Tiếng Anh tăng cường đối với học sinh lớp 3, trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn thông báo việc tổ chức học Tiếng Anh tăng cường đối với học sinh lớp 3 năm học 2013 – 2014 như sau :

1. Đối tượng
Để được học Tiếng Anh tăng cường ở lớp 3 trong năm học 2013 – 2014, học sinh phải đạt đủ điều kiện :
- Là học sinh lớp 2 của trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn trong năm học 2012 – 2013 được xét lên lớp 3 trong năm học 2013 – 2014;
- Đạt chứng chỉ Starters (tối thiểu 10 khiên).

2. Thời gian đăng kí
- Cha mẹ học sinh lớp 3 nộp Phiếu đăng ký (nhận tại Văn phòng, cô Anh Đài hoặc thầy Tĩnh) và bản sao chứng chỉ Starters (đạt tối thiểu 10 khiên) của trẻ về phòng Phó Hiệu trưởng (cô Anh Đài nhận).

- Hạn chót : Thứ sáu – 26/7/2013.

- Nhà trường sẽ không tiếp nhận những trường hợp đăng ký sau thời gian nêu trên.

Hiệu trưởng,
(Đã ký)

Nguyễn Văn Lợi