PDA

View Full Version : Hội thi "Giao thông thông minh" trên Internet năm học 2012 - 2013ngthaison
26-10-2012, 05:45 PM
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “GIAO THÔNG THÔNG MINH”

TRÊN INTERNET DÀNH CHO HỌC SINH

Năm học 2012 – 2013- Thực hiện kế hoạch 2328/KH-GDĐT-HSSV ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh tổ chức giáo dục ý thức giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các đơn vị trường học và cơ sở giáo dục trực thuộc trong năm học 2012 – 2013;
- Thực hiện công văn 2481/GDĐT-HSSV ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh về tổ chức thực hiện cuộc thi “Giao thông thông minh” trên Internet dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở,
Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Giao thông thông minh” trên Internet dành cho học sinh trong năm học 2012 – 2013, cụ thể như sau:

I. HÌNH THỨC TỔ CHỨC
Dựa trên thể lệ cuộc thi được ban hành kèm theo Quyết định số 152/QĐ-UBATGTQG ngày 28/8/2012
1. Thi tự do:
a. Mỗi vòng thi tự do, học sinh sẽ được thể hiện hiểu biết của mình trong 30 phút. Các câu hỏi xuất hiện kế tiếp nhau (trả lời xong câu trước thì câu sau xuất hiện), cụ thể:
- Ở các vòng 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 mỗi lần vào thi tự do học sinh sẽ gặp một đề thi với 30 câu hỏi. Ở các vòng thi này học sinh phải đạt từ 250 điểm trở lên mới được thi vòng tiếp theo. Học sinh không đạt 250 điểm có thể thi lại.
- Ở các vòng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 mỗi lần vào thi tự do học sinh sẽ gặp một đề thi với số lượng câu hỏi phụ thuộc tốc độ làm bài của chính mình.
- Chú ý: Câu hỏi xuất hiện dạng trắc nghiệm ABCD, học sinh trả lời câu hỏi bằng cách click vào 1 trong 4 đáp án. Học sinh cần cân nhắc kỹ trước khi click vào 1 trong 4 đáp án vì không được quyền lựa chọn lại.
b. Mỗi học sinh có quyền tạo nhiều tài khoản để thi tự do.

2. Thi chính thức:
a. Nhà trường tổ chức thi một lần theo quy định của Ban Tổ chức cấp toàn quốc (trên trang : http://gttm.go.vn) để xếp giải quý.
b. Học sinh muốn thi chính thức phải tham gia thi tự do và điều kiện được thi quý như sau : vượt qua vòng 6 mới được thi quý thứ nhất, vượt qua vòng 12 mới được thi quý thứ hai, vượt qua vòng 18 mới được thi quý thứ ba.
c. Học sinh chỉ được thi một lần (dù bao nhiêu điểm) trong kỳ thi chính thức hàng quý.
d. Trong kỳ thi chính thức, học sinh được hiện hiểu biết của mình trong 30 phút với số lượng câu hỏi phụ thuộc tốc độ làm bài. Các câu hỏi xuất hiện kế tiếp nhau (trả lời xong câu trước thì câu sau xuất hiện). Khi đồng hồ đếm ngược báo hết giờ thì số điểm thi sẽ hiển thị trên màn hình cùng thông báo điểm của từng câu đã thực hiện.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Tất cả học sinh ở các khối lớp 1, 2, 3, 4, và 5 đều có quyền tham gia thi.

III. THỂ LỆ VÀ THỜI GIAN
1. Thể lệ đăng ký tham gia thi
a. Học sinh muốn tham gia thi phải đăng ký thành viên trên trang web http://giaothong.go.vn (hoặc http://gttm.go.vn ) (xem phần hướng dẫn đăng ký). Khi đăng ký, học sinh cần cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin :
- Họ và tên
- Lớp
- Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn
- Quận 3
- Thành phố Hồ Chí Minh
b. Khi đã đăng ký thành viên, học sinh vào trang web và đăng nhập với tên truy cập và mật khẩu đã đăng kí. Sau khi đăng nhập thành công, học sinh chọn “Thi GTTM” để tham gia các vòng thi tự do.
c. Tên truy cập của học sinh không được vi phạm các quy định về đặt tên của trang web http://giaothong.go.vn (hoặc http://gttm.go.vn ) . Học sinh phải có trách nhiệm bảo mật tài khoản của mình (khi bị mất hoặc quên sẽ không được hỗ trợ tìm lại).
d. Học sinh đã đăng ký tài khoản tham gia cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet- IOE có thể dùng tài khoản này để tham gia cuộc thi.

2. Thời gian
a. Thời gian học sinh bắt đầu thi các vòng tự do : tháng 9/2012
b. Thời gian nhà trường tổ chức các kỳ thi chính thức và trao giải thưởng quý : tháng 11/2012, tháng 2/2013 và tháng 5/2013.

IV. GIẢI THƯỞNG
- Học sinh đạt giải thưởng quý sẽ nhận được cúp và phần quà trị giá 100.000 đồng.
- Ngoài ra, Học sinh đạt giải thưởng quý sẽ có cơ hội được chọn dự thi cấp quận, thành phố và toàn quốc.

Nhà trường đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên quán triệt sâu rộng nội dung kế hoạch này và tích cực hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi trong suốt năm học 2012 – 2013 nhằm giáo dục ý thức giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong học sinh, góp phần thực hiện thắng lợi ‘Năm An toàn giao thông – 2012” do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo.