PDA

View Full Version : Gia đình (bài thơ cậu bé 12t làm điên đảo thế giới facebook)lãng du
16-03-2012, 07:03 AM
Gửi các bạn bài thơ đang làm xôn xao thế giới mạng


http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/29/18/54/1304078045757534624_574_0.jpg