http://1.bp.blogspot.com/-FcItnMqpdNA/U_QVfmNgzGI/AAAAAAAAAU4/gFXtJnD7pv4/s1600/so0102_13.jpg

Có một chàng cua đực đến hỏi nàng cua cái nọ làm vợ. Thấy cua đực có kiểu bò thẳng chứ không bò ngang...