Xin chào quý phụ huynh!
Xin cảm ơn phản ánh của phụ huynh về môn Tiếng Việt của lớp 3, Ban Giám Hiệu nhà trường sẽ chấn chỉnh việc này trong các lần họp chuyên môn của các...