Theo thông báo từ Sở Giáo Dục Đào tạo tp Hồ Chí Minh, cuộc thi Toefl Primary Challenge 2016-2017 dành cho học sinh tiểu học được tổ chức như sau:


Thời gian: Thứ bảy, 05/11/2016
Ca 1:...