Domain như thế nào thì được ưu tiên : Câu hỏi đặt ra tưởng chừng như rất dễ trả lời, nhưng thưc sự thì khi chúng ta nhìn theo một cách khác nhau thì kết quả sẽ khác nhau rất nhiều.

Vậy, chúng khác...