Loạt bài viết về các danh tướng dưới triều Tây Sơn, đăng trên báo Thanh Niên ngày 01/3/2013; xin được giới thiệu với các thành viên: