Ngày thứ bảy 22/11/2014 vừa qua, trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã tổ chức Hội thi Tiếng Anh trên Internet cấp trường năm học 2014-2015 theo đúng lịch điều chỉnh của BTC cấp toàn quốc.

Mặc dù bị...