Các em học sinh lớp Bốn, Năm đại diện lớp lên chọn những bông có đính câu hỏi để trả lời.

http://i907.photobucket.com/albums/ac276/thanhhangnts/DSC04739_zpsa70f0c93.jpg
...