Trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, UBND Q3 kết hợp cùng trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã đóng góp ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ Nguyễn Văn Tép ở tỉnh Đồng Tháp. Dưới đây là những hình ảnh...