Sáng thứ bảy ngày 07/3/2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khai mạc Hội thi Nét vẽ xanh cấp Quận cho học sinh toàn Quận 3 tại trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn.
...