Xin bổ sung một số hình ảnh

http://i1290.photobucket.com/albums/b532/Annes_Tam/DSC05542_zps1f1bd1c9.jpg

bác Vũ Đình Chính - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường 8 ôn lại truyền thống ngày 22/12...