http://i1202.photobucket.com/albums/bb375/baocong7435/IMG_2248.jpg
ĐẢNG UỶ, UBND, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC BAN NGÀNH PHƯỜNG 8 QUẬN 3 THĂM HỎI TRƯỜNG DỊP 20-11.