NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC GIẢI VÔ ĐỊCH HỌC SINH CẤP TRƯỜNG MÔN BƠI LỘI

+ THỜI GIAN : 8g SÁNG THỨ TƯ 03/10/2012

+ ĐỊA ĐIỂM : HỒ BƠI KỲ ĐỒNG - QUẬN 3

+ 7g30 CÓ MẶT TẠI HỒ BƠI ĐỂ...