THỰC ĐƠN TUẦN TỪ 11/ 9 -> 15 / 9NGÀY
CANH
MẶN
XÀO
TRÁNG MIỆNG
XẾ