Dấu tình sầu - Đôi song ca tuyệt hảo Khánh Ly - Bằng Kiều

http://www.fileden.com/files/2012/3/28/3284580/Dautinhsau.mp3

Dấu yêu tình đầu - Song ca Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng ngày nào
...