Send Page to a Friend

Chủ đề: Cuộc thi Toefl Primary Challenge 2016-2017 dành cho học sinh tiểu học

Nội dung bài viết

Tên của người đã nói câu "Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc" (viết thường, có dấu)