Send Page to a Friend

Chủ đề: Lễ kết nạp Đội học sinh khối 3

Nội dung bài viết

Tên của người đã nói câu "Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc" (viết thường, có dấu)