Send Page to a Friend

Chủ đề: Kỳ thi toán violympic cấp trường

Nội dung bài viết

Tên của người đã nói câu "Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc" (viết thường, có dấu)