Send Page to a Friend

Chủ đề: Chúc mừng năm mới 2013

Nội dung bài viết

Tên của người đã nói câu "Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc" (viết thường, có dấu)