Send Page to a Friend

Chủ đề: Hoạt động chào mừng Kỷ niệm lần thứ 33 ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Nội dung bài viết

Tên của người đã nói câu "Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc" (viết thường, có dấu)