Send Page to a Friend

Chủ đề: Hoạt động chào mừng Kỷ niệm lần thứ 33 ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Nội dung bài viết

Tên húy của vị vua dời đô ra Đại La và đặt tên là Thăng Long (viết thường, có dấu)