Send Page to a Friend

Chủ đề: Sinh hoạt ngoại khóa tháng 10 :vui chơi và trải nghiệm tại kizciti

Nội dung bài viết

Tên húy của vị vua dời đô ra Đại La và đặt tên là Thăng Long (viết thường, có dấu)