Send Page to a Friend

Chủ đề: Sai chính tả trong Lịch công tác nội bộ tuần 35

Nội dung bài viết

Tên húy của vị vua dời đô ra Đại La và đặt tên là Thăng Long (viết thường, có dấu)