Send Page to a Friend

Chủ đề: Tham gia Hội thi Đua thuyền rồng 2015

Nội dung bài viết

Tên húy của vị vua dời đô ra Đại La và đặt tên là Thăng Long (viết thường, có dấu)