Send Page to a Friend

Chủ đề: Cuộc thi Toefl Primary Challenge 2016-2017 dành cho học sinh tiểu học

Nội dung bài viết

Tên húy của vị vua dời đô ra Đại La và đặt tên là Thăng Long (viết thường, có dấu)