Send Page to a Friend

Chủ đề: Các bé đại diện trường Nguyễn Thái Sơn diễu hành tại Q3

Nội dung bài viết

Tên của người đã nói câu "Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc" (viết thường, có dấu)