Send Page to a Friend

Chủ đề: Thực đơn tuần từ 22 / 5 - 24 / 5

Nội dung bài viết

Tên húy của vị vua dời đô ra Đại La và đặt tên là Thăng Long (viết thường, có dấu)