Send Page to a Friend

Chủ đề: Phổ biến pháp luật tháng 3: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Nội dung bài viết

Tên húy của vị vua dời đô ra Đại La và đặt tên là Thăng Long (viết thường, có dấu)