Send Page to a Friend

Chủ đề: Nhập Tiếng Việt đầy đủ

Nội dung bài viết

Tên của người đã nói câu "Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc" (viết thường, có dấu)