Send Page to a Friend

Chủ đề: Ngày tựu trường năm học 2018-2019

Nội dung bài viết

Tên của người đã nói câu "Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc" (viết thường, có dấu)