Sáng hôm nay ( 29/10/2013), trong bầu không khí nhộn nhịp, nhà trường phối hợp với công ty P/S giáo dục vệ sinh răng miệng cho học sinh. Dưới đây là những hình ảnh của buổi sinh hoạt:

View more latest threads same category: