KẾ HOẠCH
Kiểm tra định kì Học kì I – Tiếng Anh tăng cường
Năm học 2013 – 2014


Kỹ năng
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Nghe – Đọc – Viết

Sáng
19/12/2013
(thứ năm)
Chiều
19/12/2013
(thứ năm)
Chiều
19/12/2013
(thứ năm)
Sáng
19/12/2013
(thứ năm)
Nói

Sáng
20/12/2013
(thứ sáu)
Chiều
20/12/2013
(thứ sáu)
Chiều
20/12/2013
(thứ sáu)
Sáng
20/12/2013
(thứ sáu)


Lưu ý:
Học sinh có mặt tại trường để dự kiểm tra lúc:
- Sáng : 7 giờ 30
- Chiều : 13 giờ 30

View more latest threads same category: