Trong không khí nhộn nhịp, sáng ngày 19/01/2014 nhà trường tổ chức Ngày Hội Chợ Mùa Xuân nhằm giúp đỡ học sinh nghèo vui Tết.


View more latest threads same category: