Thứ sáu, 14/02/2014 vừa qua, trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn đã tổ chức Hội thi Giải Toán qua Internet cấp trường năm học 2013-2014. BTC hội thi cấp trường căn cứ theo danh sách có trên Website của Ban tổ chức đến hết ngày 12/02/2014 có 81 em đủ điều kiện tham gia Hội thi cấp trường, tuy nhiên trong ngày 13/02/2014, số lượng các em vượt qua vòng 11 (đủ điều kiện tham gia cấp trường) đã tăng đột biến thành 136 em. BTC cấp trường đã quyết định tổ chức thành 3 đợt thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các em được tham gia hội thi cấp trường lần này. Số lượng các khối lớp cụ thể như sau:

Khối lớp 1: 66 em (ban đầu 38 em)
Khối lớp 2: 31 em (20)
Khối lớp 3: 19 em (12)
Khối lớp 4: 11 em (06)
Khối lớp 5: 09 em (05)

Một vài hình ảnh của Hội thi cấp trường và kết quả Hội thi (lấy từ website của BTC)


Kết quả của từng khối lớp:
Khối lớp 1:
STT ID Họ và tên Lớp Điểm Thời gian
1 26025217 Nguyễn Khánh Toàn 1g 300 3'13
2 25800033 Phan Hieu Minh 1m 300 6'32
3 26026533 Lý Ngọc Thanh 1k 300 8'45
4 26025270 Pham Cao Duy Quang 1g 300 10'12
5 25958812 Trần Lương Thái Quỳnh Anh 1b 300 10'15
6 25777654 Võ Thanh Hiền 1l 300 10'41
7 26026611 Dương Gia Bảo 1 300 10'54
8 25903237 Phạm Vũ Minh Nhật 1d 300 13'44
9 26045341 Tran Nguyen Ngoc Mai 1b 300 14'12
10 26022058 Nguyễn Đào Minh Anh 1b 290 6'54
11 26023823 Trieu Nguyen Ngoc Thu Thu 1g 290 7'43
12 23627557 Nguyễn Tấn Phúc 1k 290 8'10
13 26023535 Nguyen Phuc Nguyen 1l 290 9'48
14 26006019 Tranxuan Nghi 1k 290 10'56
15 25983112 Nguyễn Hoàng Nguyên 1h 290 11'56
16 26021704 Nguyen Ngoc Khanh An 1m 290 13'2
17 25892353 Nguyễn Trọng Vinh 1l 290 14'33
18 26038705 Tran Ha Bao Chau 1k 290 16'5
19 25519428 Vu Tuan Khoi 1l 290 16'10
20 25975198 Hoàng Gia Hân 1k 290 17'55
21 25996952 Nguyễn Hoàng Ánh Minh 1l 290 25'21
22 26007251 Nguyễn Ngô Xuân Trí 1e 280 7'51
23 26004341 Ngô Nhật Huy 1l 280 8'20
24 26027708 Võ Lê Gia Hân 1b 280 17'26
25 26006347 Võ Đông Tâm Anh 1l 280 19'10
26 25813871 Võ Gia Hân 1h 280 21'44
27 26025869 Le Phuoc Khanh Linh 1 280 23'46
28 25965501 Hang Nhat Gia Ky 1h 280 26'50
29 26007023 Vu Tuan Nam 1h 280 31'23
30 25921161 Trần Quang Minh 1k 270 10'4
31 20926472 Huỳnh Nguyễn Sheila 1 m 270 10'33
32 25812300 Nguyễn Duy Phong 1 270 13'39
33 25984019 Lâm Đức Hóa 1l 260 11'43
34 19737624 Nguyen Duc Bao Khoi 1l 260 12'37
35 23135118 Trần Viết Khoa 1m 260 13'46
36 26020062 Lê Minh Châu 1k 260 15'44
37 25923312 Le Ngoc Khanh Uyen 1h 250 17'50
38 25807508 Đặng Anh Minh 1h 250 23'32
39 20947020 Nguyễn Minh Quốc Bảo 1m 240 5'52
40 23286436 Ngô Tấn Nhật Minh 1m 240 8'38
41 25964201 Pham Thi Nhu Anh Anh 1k 240 10'59
42 25823021 Châu Huỳnh Giang 1h 230 7'58
43 26036702 Trương Quang Vinh 1h 230 11'10
44 25695946 Huynhthien Nhu 1l 230 18'9
45 26006608 Nguyễn Gia Bảo Hân Hân 1h 220 9'37
46 26018950 Nguyễn Đình Hải 1k 210 7'48
47 26024660 Tran Ta Khanh Uyen 1 210 9'34
48 26026333 Ngô Mỹ Linh 1b 210 15'7
49 25995996 Vũ Anh Khôi 1k 200 6'4
50 26001508 Huỳnh Nguyễn Minh Trí 1k 200 8'9
51 26001032 Lâm Nguyễn Minh Uyên 1k 200 8'20
52 26025792 Thái Quang Khang 1k 200 10'56
53 25678937 Nguyễn Phương Khôi 1l 200 15'27
54 25999349 Nguyễn Đình Vân Khánh 1k 190 9'40
55 25984045 Duong Minh Anh 1b 190 11'16
56 26011144 Phung Ngoc Kim Khanh 1m 190 11'19
57 25997274 Bạch Nam Tấn 1m 190 13'49
58 23756661 Vũ Nguyễn Trúc Quân 1g 190 17'37
59 26006643 Nguyễn Hoàng Quốc Anh 1k 180 14'27
60 26051875 Mai Phúc Khang 1l 170 10'21
61 26026664 Nguyễn Ngọc Phương Nghi 1l 160 13'55
62 26025251 Nguyễn Yên Thanh 1l 160 16'56
63 25675567 Tran Anh Triet 1l 130 11'12
64 26058504 Nguyễn Hoàng My 1 120 13'19
65 25920225 Phan Khanh Nguyen 1 k 100 10'15
66 25996815 Nguyễn Thanh Như 1h 90 9'42

Khối lớp 2:

STT ID Họ và tên Lớp Điểm Thời gian
1 25761908 Nguyễn Ngọc Hồng Minh 2e 300 15'34
2 25863237 Nguyen Le Minh Tung 2l 300 18'38
3 18657174 Phan Minh Quân 2e 300 19'31
4 16053153 Phạm Lê Khanh 2l 300 26'13
5 25960495 Nguyen Ngoc Minh Thu 2k 290 11'19
6 17095352 Lê Nguyễn Hà My 2g 290 12'8
7 16004481 Huỳnh Khánh Phương 2k 290 13'15
8 17272269 Nguyễn Trần Châu Duyên 2l 290 25'22
9 15866286 Nguyễn Duy Hiếu 2g 280 11'55
10 17200913 Trần Nguyễn Phương Thảo 2h 280 12'43
11 25763849 Lê Hồ Hiếu Vi 2d 280 20'50
12 22222553 Huỳnh Phương Minh 2e 280 21'3
13 25847278 Nguyễn Minh Anh 2l 280 22'15
14 25770012 Nguyễn Lê Anh Thư 2e 280 22'20
15 25846079 Nguyễn Cao Thụy Vy 2l 275 18'34
16 17193516 Nguyễn Trương Ngọc Lam 2i 270 12'19
17 25730512 Hoàng Phương Trâm 2h 270 22'56
18 26029366 Hoàng Đình Nhật Thái 2g 270 30'3
19 25744911 Nguyễn Khánh Linh 2e 260 25'22
20 25966317 Nguyễn Thu Minh 2l 250 18'50
21 25763562 Đỗ Trần Kim Ngân 2h 250 19'13
22 17697042 Đặng Huỳnh Xuân Nghi 2l 250 28'51
23 25906912 Nguyen Duc Tuan 2l 240 24'9
24 25729596 Hoàng Anh Minh 2k 215 12'8
25 26025548 Nguyen Hoang Nguyên 2l 215 16'58
26 25812252 Kim Phạm Uyên Như 2l 215 20'10
27 25978552 Nguyen Le Anh Quan 2d 145 16'37
28 25941051 Huynh Tran Bao Nghi 2l 145 26'34
29 25982474 Đoàn Thụy Khuê 2d 140 18'57
30 17385049 Nguyễn Hà Anh 2g 125 7'21
31 17166038 Nguyễn Minh Uyên Nguyên 2g 125 21'32


Khối lớp 3:

STT ID Họ và tên Lớp Điểm Thời gian
1 20469680 Dang Thien Bao 3b 300 23'23
2 15953649 Nguyễn Đỗ Khải Minh 3k 300 27'52
3 10905557 Phung Ngoc Khanh Linh 3k 290 36'23
4 23597660 Nguyễn Ngọc Khanh Vy 3c 270 52'16
5 25739998 Nguyen Anh Khoi 3c 265 33'15
6 23593394 Nguyễn Đức Trung 3c 260 39'32
7 17127027 Trịnh Xuân Khuê 3b 255 35'23
8 12011331 Dương Hoàng Nam 3c 255 50'53
9 24932583 Hồ Ngọc Vân Khanh 3a 225 21'25
10 23872422 Huynh Minh Hoang Hoang 3k 225 26'47
11 17181615 Đoàn Hương Giang 3k 225 33'32
12 14675029 Nguyễn Phạm Khánh An 3h 215 40'14
13 25675027 Le Nguyen Khuong Duy 3b 205 21'39
14 15399880 Trần Thị Thủy Tiên 3b 205 36'41
15 25712150 Đỗ Đăng Khoa 3b 190 24'0
16 22540318 Vũ Hoàng Thanh Hải 3k 190 40'3
17 25697206 Vo Phan Minh Khoi 3b 165 22'33
18 22490199 Nguyen Duc Duy 3k 160 17'5
19 25671545 Tran Hoang Minh Khoi Khoi 3b 150 43'32Khối lớp 4:
STT ID Họ và tên Lớp Điểm Thời gian
1 25287782 Le Nguyen Minh Hieu 4k 300 26'13
2 10378202 Nông Minh Hà 4a 290 22'43
3 19970131 Phạm Hoàng Sơn 4k 270 16'32
4 25614189 Trần Ngọc Minh Khánh 4k 270 30'31
5 10203222 Lê Minh Thành 4b 270 48'30
6 25748138 Nguyễn Gia Thịnh 4k 260 32'15
7 25745967 Nguyễn Vũ Thiên Kim 4k 250 37'40
8 26024747 Phan Thuy Phuong Nghi 4d 250 39'42
9 26036808 Nguyễn Ngọc Vân Anh 4d 240 25'0
10 25685534 Phùng Khắc Duy 4d 205 27'34
11 17119439 Nguyễn Phước Cảnh Tiên 4d 195 37'55


Khối lớp 5:

STT ID Họ và tên Lớp Điểm Thời gian
1 14228573 Tran Thien Quang 5l 280 40'7
2 23980223 Nguyễn Nguyên Vũ 5a 250 31'3
3 9960054 Lê Minh Ánh Ngọc 5c 250 45'51
4 25920020 Dương Đoàn Minh Đức 5m 230 42'20
5 25740942 Vĩnh Bảo Uyên Phương 5n 230 44'17
6 14949732 Nguyen Tran Dung Hanh 5o 180 46'52
7 25793609 Duong Ngoc Diem Han 5d 170 24'4
8 24273467 Trần Quốc Hưng 5l 160 18'59
9 12349984 Nguyễn Cao Thiên Phúc 5e 140 33'8Xin chúc mừng tất cả các em đã đạt kết quả tốt trong hội thi cấp trường, đề nghị các em tiếp tục tham gia các vòng tự luyện để chuẩn bị tham gia Hội thi cấp Quận, dự kiến diễn ra trong khoảng từ 06/3/2014 đến 15/3/2014 (vòng 15)

View more latest threads same category: