Câu lạc bộ Thể dục thể thao khai giảng các lớp như : Bóng bàn; Cờ vua, Cờ tướng, Thể dục nhịp điệu, Võ thuật.
Kính gửi quý vị một số hình ảnh hoạt động của các câu lạc bộ.

Câu Lạc bộ Bóng bànCâu lạc bộ thể dục nhịp điệu


Câu lạc bộ Cờ vua, Cờ tướng

Câu lạc bộ Võ thuật[IMG][/IMG]

View more latest threads same category: