Xin mời các em có tên trong danh sách đính kèm đến văn phòng trường để nhận giấy chứng nhận đạt giải TDTT cấp thành phố năm học 2013 - 2014 (gặp T.Tĩnh), danh sách như sau:

STT Họ và tên Lớp Môn
1 Nguyễn Huỳnh Bảo Khang 5I Bóng bàn
2 Tạ Tuấn Khải 5O Bóng bàn
3 Ngô Bảo Phúc 5B Bóng bàn
4 Trần Hồng Phương Vy 5N Cầu lông
5 Nguyễn Viết Khang 5G Cầu lông
6 Hồ Hoàng Lâm 5M Cầu lông
7 Lê Thái Ân 5K Cầu lông
8 Nguyễn Mạnh Minh Thu 5G Điền Kinh
9 Trần Ngọc Ý 5O Bơi lội

View more latest threads same category: