Nhà trường thân mời các em học sinh đạt thành tích xuất sắc tại Vòng Chung khảo cuộc thi vô địch Toefl Primary dành cho học sinh Tiểu học 2014 đến văn phòng trường nhận giấy chứng nhận do Sở Giáo dục - Đào tạo tp Hồ Chí Minh cấp (gặp C.Tâm). Danh sách cụ thể như sau:

STT SBD Họ và tên Năm sinh Khối lớp
1 100965 Đặng Thiên Bảo 31/05/2005 Khối 3
2 100971 Trần Huy Chiêu Vinh 15/08/2005 Khối 3
3 100972 Nguyễn Thảo Vy 18/02/2005 Khối 3
4 101237 Nguyễn Hương Giang 30/01/2005 Khối 3
5 101336 Nguyễn Minh Quân 01/01/2004 Khối 4
6 101335 Đỗ Ngọc Phương Nghi 08/10/2004 Khối 4
7 100980 Trần Hoàng Duy Khang 04/02/2004 Khối 4
8 100979 Phạm Vũ Đắc Gia 17/06/2004 Khối 4
9 101332 Đinh Hoàng Khang 01/12/2004 Khối 4
10 100987 Hoàng Ngọc 07/07/2004 Khối 4
11 100976 Hoàng Phương Anh 30/10/2004 Khối 4
12 100999 Lâm Đức Hưng 29/10/2003 Khối 5
13 100995 Dương Đoàn Minh Đức 28/09/2003 Khối 5
14 100994 Lai Minh Nhật Ánh 21/05/2003 Khối 5
15 101000 Nguyễn Bảo Khánh 23/11/2003 Khối 5
16 101461 Lê Trần Thu Phương 18/07/2003 Khối 5
17 101005 Lê Thanh Tâm 09/02/2003 Khối 5
18 100993 Nguyễn Hoàng Minh 27/02/2003 Khối 5
19 101009 Nguyễn Anh 07/03/2003 Khối 5
20 101008 Tạ Lê Minh Trí 17/04/2003 Khối 5
21 101458 Võ Ngọc Đan Quỳnh 20/12/2003 Khối 5
22 101464 Ngô Ngọc Thiên Kim 15/11/2003 Khối 5
23 101012 Trần Hồng Phương Vy 04/09/2003 Khối 5
24 101003 Lê Trần Bích Ngọc 12/09/2003 Khối 5
25 101463 Nguyễn Hương Quỳnh 01/05/2003 Khối 5
26 101459 Vĩnh Bảo Uyên Phương 14/06/2003 Khối 5

View more latest threads same category: