LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ – CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2012 – 2013

MÔN LỚP MỘT LỚP HAI LỚP BA LỚP BỐN LỚP NĂM
TIẾNG VIỆT Ngày
11/12/2012
(Thứ ba)
Ngày
11/12/2012
(Thứ ba)
Ngày
11/12/2012
(Thứ ba)
Ngày
13/12/2012
(Thứ năm)
Ngày
13/12/2012
(Thứ năm)
TOÁN Ngày
12/12/2012
(Thứ tư)
Ngày
12/12/2012
(Thứ tư)
Ngày
12/12/2012
(Thứ tư)
Ngày
14/12/2012
(Thứ sáu)
Ngày
14/12/2012
(Thứ sáu)
KHOA HỌC Ngày
11/12/2012
(Thứ ba)
Ngày
11/12/2012
(Thứ ba)
LỊCH SỬ
VÀ ĐỊA LÍ
Ngày
12/12/2012
(Thứ tư)
Ngày
12/12/2012
(Thứ tư)

Lịch hoạt động trong những ngày kiểm tra, xin mới xem file đính kèm

LICH HOAT DONG.doc

View more latest threads same category: