Nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,nhà trường tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề " Về nguồn" với các nội dung sau
+ Tham quan địa đạo Củ Chi
+ Tổ chức lễ kết nạp Đội tại Đền Bến Dược
Ban tổ chức xin gửi đến quý vị một số hình ảnh của buổi tham quan


View more latest threads same category: