Công đoàn trường kết hợp với Mặt Trận Tổ Quốc Phường 8 trao nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Gái (mẹ của cô Nguyễn Thị Tuyết giáo viên đã nghỉ hưu của trường)
Tham gia ngày hội Thanh lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam do phường 8 tổ chức. Nhà trường tham gia thi cắm hoa và nấu ăn và thời trang.

Hội thi hát karaoke và Đuổi hình bắt chữ

Đuổi hình bắt chữ


View more latest threads same category: